LED 3 MẮT HẮT (LED CỦ LẠC)

Sắp xếp theo:

Led hắt 3 mắt củ lạc vàng

2.000₫
LED 3 MẮT HẮT SÁNG GỒM: XANH DƯƠNG, ĐỎ, HỒNG, XANH LÁ CÂY, BẢY MÀU- Điện áp vào 12VDC (1 nguồn = 200 bóng) - Công suất 0.5W/1 thanh - 1 dây 20 thanh 3 bóngLed hắt (led củ lạc) có độ sáng cao - Trên mỗi thanh đều có băng tự dính trên mỗi mô-đun - Năng lượng sử dụng hiệu quả, giảm lớn chi ph...
Xem nhanh

Led hắt 3 mắt củ lạc xanh dương

2.000₫
LED 3 MẮT HẮT SÁNG GỒM: XANH DƯƠNG, ĐỎ, HỒNG, XANH LÁ CÂY, BẢY MÀU - Điện áp vào 12VDC (1 nguồn = 200 bóng) - Công suất 0.5W/1 thanh - 1 dây 20 thanh 3 bóngLed hắt (led củ lạc) có độ sáng cao - Trên mỗi thanh đều có băng tự dính trên mỗi mô-đun - Năng lượng sử dụng hiệu quả, giảm lớn chi...
Xem nhanh

Led củ lạc 7 màu

2.500₫
- LED hắt 3 mắt 7 màu sử dụng mạch điều khiển để nhảy màu, có thể nháy theo nhạc - Điện áp vào 12VDC (1 nguồn = 200 bóng) - Công suất 0.5W/1 thanh - 1 dây 20 thanh 3 bóngLed hắt (led củ lạc) có độ sáng cao - Trên mỗi thanh đều có băng tự dính trên mỗi mô-đun - Năng lượng sử dụng hiệ...
Xem nhanh

Led 3 mắt củ lạc đỏ

3.500₫
LED 3 MẮT HẮT SÁNG GỒM: XANH DƯƠNG, ĐỎ, HỒNG, XANH LÁ CÂY, 7 MÀU - Điện áp vào 12VDC (1 nguồn = 200 bóng) - Công suất 0.5W/1 thanh - 1 dây 20 thanh 3 bóngLed hắt (led củ lạc) có độ sáng cao - Trên mỗi thanh đều có băng tự dính trên mỗi mô-đun - Năng lượng sử dụng hiệu quả, giảm lớn chi p...
Xem nhanh